התקשר עוד היום לקבלת ייעוץ חינם: 08-9450775

שאלות ותשובות

פירוק חברה מרצון: שאלות ותשובות נפוצות

 

שאלה: מהו הליך פירוק חברה מרצון?

שאלה: מהו הליך פירוק חברה מרצון במסלול המקוצר?

שאלה: מהו הליך פירוק חברה מרצון במסלול הרגיל?

שאלה: מה זה תצהיר כושר פירעון?

שאלה: מה היתרונות בפירוק חברה מרצון שבבעלותי?

שאלה: האם ניתן לפרק חברה מרצון במידה ולחברה אין כושר פירעון?

שאלה: כיצד מקבלים פטור מתשלום אגרות?

שאלה: במידה ואין באפשרותי להמציא אישורים מרשות המיסים כיצד אקבל פטור מאגרות?

שאלה: מה זה חברה "מפרת חוק"?

שאלה: מה ההגבלות החלות על חברה "מפרת חוק"?

שאלה: האם הכניסה להליך של פירוק מרצון מסירה מהחברה את הסטאטוס של "מפרת חוק"?

שאלה: כיצד ניתן להסיר את ההגבלות החלות על חברה "מפרת חוק"?

שאלה: בקשתי לרישום חברה סורבה עקב היותי בעל שליטה בחברה "מפרת חוק". מה עלי לעשות?

שאלה: אני מנהל בחברה. האם ניתן לגבות ממני את חובות החברה לרשם החברות באופן אישי?

שאלה: מה גובה הקנס שיוטל על חברה שאינה משלמת אגרות שנתיות?

שאלה: כמה זמן לוקח הליך פירוק חברה?

———

שאלה: מהו הליך פירוק מרצון של חברה?

תשובה: הליך פירוק חברה מרצון הינו הליך אשר נועד להביא לסיום פעילות החברה וחיסולה ברשם החברות. חשוב לציין שהפסקת פעילותה העסקית של החברה (סגירת תיקים ברשויות המס, סגירת חשבון הבנק וכיו"ב) אינם מפסיקים את פעילות החברה ברשם החברות. עם הפסקת פעילותה העסקית של החברה, יש לפנות להליך פירוק חברה מרצון ברשם החברות, שבסיומו החברה מסיימת את פעילותה ומוכרזת כמחוסלת. רק עם חיסול החברה היא חדלה מלהתקיים כישות משפטית. לעוד מידע בנושא הליך פירוק חברה מרצון לחץ כאן

חזרה למעלה

שאלה: מהו הליך פירוק חברה במסלול המקוצר?

תשובה: הליך פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר הינו מסלול מזורז לפירוק חברת יחיד ברשם החברות. המסלול המקוצר שמור לפירוק חברת יחיד בלבד, קרי, חברות שלהן בעל מניות אחד (אדם פרטי ולא תאגיד) המכהן גם כדירקטור היחיד בחברה. היתרונות במסלול המקוצר הינם פירוק חברה בפרק זמן מקוצר והפחתת עלויות בהליך פירוק החברה מרצון.

לפרטים נוספים בדבר שלבי הליך סגירת החברה במסלול המקוצר לחץ כאן

חזרה למעלה

שאלה: מהו הליך פירוק חברה במסלול הרגיל?

תשובה: הליך פירוק חברה במסלול הרגיל קבוע בחוק וכולל שלושה שלבים עיקריים.

המסלול הרגיל מיועד לכל חברה המסוגלת לשלם את חובותיה תוך 12 חודשים לאחר תחילת פירוק החברה. במסגרת כל שלב יש להמציא סוגי מסמכים המפורטים בשלבי פירוק חברה מרצון במסלול הרגיל. לתשומת ליבך, במידה ומדובר בפירוק חברת יחיד, מומלץ לפעול דרך המסלול המקוצר

לפרטים נוספים בדבר שלבי הליך פירוק חברה מרצון במסלול הרגיל לחץ כאן

חזרה למעלה

שאלה: מה זה תצהיר כושר פירעון?

תשובה: תצהיר כושר פירעון הינו תצהיר מאת הדירקטורים של החברה במסגרתו הם מצהירים כי החברה יכולה לשלם את חובותיה במלואם תוך 12 חודשים לאחר תחילת פירוקה. על התצהיר להיות חתום על ידי רוב הדירקטורים בחברה. לתשומת ליבך, יש לבדוק טרם הליך סגירת החברה כי הדירקטורים אכן מעודכנים ברשם החברות (בדיקה זו מתבצעת על ידינו טרם הליך סגירת החברה). את תצהיר כושר הפירעון יש להגיש לרשם החברות לפני משלוח ההזמנות לאסיפת החברה בה תוצע החלטת פירוק החברה.

חזרה למעלה

שאלה: מה היתרונות בפירוק חברה מרצון שבבעלותי?

תשובה: ישנם יתרונות רבים לפירוק החברה שבבעלותך כדלקמן:

1. במסגרת הליך פירוק החברה תוכל לקבל פטור מתשלום חובות האגרות השנתיות לרשם החברות.

2. תימנע מהמשך תשלום אגרות שנתיות לרשם החברות.

3. תימנע מהצורך להגיש לרשם החברות דוח שנתי בגין כל שנה.

4. במקרה בו החברה הוכרזה כחברה מפרת חוק, תוכל עם הכניסה להליך פירוק חברה ועמידה בתנאים נוספים לבצע פעולות ברשם חברות שהוגבלת מלעשותן עקב הרישום כחברה מפרק חוק.

5. במקרה בו חובות האגרה של רשם החברות הועברו לגביית המרכז לגביית קנסות, תוכל בנסיבות מסוימות לעצור את הליכי הגביה השונים.

6. במקרה בו הוטל על החברה קנס (עקב אי תשלום אגרות שנתיות ו/או הגשת דוח שנתי לרשם החברות), תוכל לפעול לביטול הקנס וחיסכון בתשלום אלפי שקלים (הקנס עומד היום על סך של 7,960 ₪ לכל שנה).

למאמר בנושא: יתרונות פירוק חברה לחץ כאן

חזרה למעלה

שאלה: האם ניתן להכנס להליך פירוק חברה מרצון במידה ולחברה אין כושר פירעון?

תשובה: ניתן להיכנס להליך פירוק חברה מרצון ללא כושר פירעון. כושר פירעון הינו היכולת של החברה לפרוע את כל התחייבויותיה ולממש את כל נכסיה בפרק הזמן הדרוש להליך פירוק החברה. כאשר לחברה אין כושר פירעון ובכל זאת היא מעוניינת להכנס להליך פירוק מרצון עליה ליזום פירוק מרצון על ידי נושים. לתשומת ליבך, בהליך פירוק זה שולטים הנושים נוכח אפשרותם להחליט מי יהא המפרק ויכולתם למנות ועדת ביקורת. להרחבה בעניין זה ראה את החלק הדן בפירוק חברה על ידי נושים.

למידע בנושא פירוק חברה מרצון ע"י נושים לחץ כאן

חזרה למעלה

שאלה: כיצד מקבלים פטור מתשלום אגרות לרשם החברות?

תשובה: ראשית, פטור מתשלום אגרות לרשם החברות יינתן אך ורק במסגרת הליך פירוק חברה מרצון. התקנות קובעות כי פטור מאגרות יינתן לחברה לא פעילה. בכדי להוכיח לרשם כי החברה לא פעילה יש להגיש תצהיר אי פעילות , וכן אישורים מרשות המיסים – אישור אגף מס הכנסה ואגף מע"מ – המעיד כי החברה לא פתחה תיק או נרשמה כחייבת במס, או לחלופין, כי נסגר התיק תוך ציון המועד בו נסגר התיק. במידה ולא ניתן להמציא אישורים מרשויות המיסים כאמור לעיל, יש להגיש אישור היעדר פעילות מאת רואה החשבון המבקר של החברה בצירוף העתק מן הדוחות ללא פעילות שהוגשו למס הכנסה. במקרים מיוחדים ניתן להגיש אישורים שונים מאת רשות המיסים לצורך קבלת הפטור. למשרדנו ניסיון עשיר בהליך קבלת פטור מאגרות והשגת האישורים הנדרשים לצורך כך.

חזרה למעלה

שאלה: במידה ואין באפשרותי להמציא אישורים מרשות המיסים כיצד אקבל פטור מאגרות אצל רשם החברות?

תשובה: במידה ולא ניתן להמציא אישורים מרשות המיסים כאמור לעיל, יש להגיש, בנוסף לתצהיר אי הפעילות, אישור היעדר פעילות מאת רואה החשבון המבקר של החברה בצירוף העתק מן הדוחות ללא פעילות שהוגשו למס הכנסה. במקרים מיוחדים (כגון תיק לא פעיל במס הכנסה) ניתן להגיש אישורים שונים מאת רשות המיסים לצורך קבלת הפטור. למשרדנו ניסיון עשיר בהליך קבלת פטור מאגרות והשגת האישורים הנדרשים לצורך כך.

חזרה למעלה

שאלה: מה זה חברה "מפרת חוק"?

תשובה: חברה "מפרת חוק" הינה חברה שלא שילמה אגרה שנתית או לא הגישה דוח שנתי לרשם החברות. במקרים אלה, ירשום רשם החברות במרשם את מעמד החברה כחברה "מפרת חוק".

למאמר בנושא חברה מפרת חוק לחץ כאן

חזרה למעלה

שאלה: מה ההגבלות החלות על חברה "מפרת חוק"?

תשובה: על חברה "מפרת חוק" ועל בעלי מניותיה ומנהליה חלות הגבלות רבות וביניהן:

1. הגבלה על שינוי שם החברה ושינוי מטרות החברה

2. רישום שעבוד על נכסי החברה, רישום שעבוד לטובתה ושינוי ו/או ביטול רישום של שעבוד כאמור לעיל

3. רישום חברה חדשה (גם של בעל השליטה בחברה)

4. סירוב רישום משכון לטובת החברה מפרת חוק וכן סירוב שינוי רישום משכון כאמור.

חזרה למעלה

שאלה: האם הכניסה להליך פירוק חברה מרצון מסירה מהחברה את המעמד של "מפרת חוק"?

תשובה: כניסת החברה לפירוק מרצון אינה מסירה באופן אוטומטי את מעמד החברה כ"מפרת חוק". עם זאת, ככל שלצורך הסגירה מרצון תבקש חברה לבצע פעולה מבין הפעולות שרשם החברות רשאי לסרב להן (לדוגמא, הסרת שעבוד), ניתן יהיה לקבל הסכמת רשם החברות. יתרה מכך, במקרים מסוימים יהיה ניתן לקבל את הסכמת רשם החברות לביצוע פעולות אחרות אשר נמנעות עקב הרישום (לדוגמא, רישום חברה חדשה) באמצעות הגשת מסמכים ואסמכתאות נדרשות לצורך כך. להרחבה בעניין זה לחץ כאן.

חזרה למעלה

שאלה: כיצד ניתן להסיר את ההגבלות החלות על חברה "מפרת חוק"?

תשובה: במידה והחברה אינה פעילה מומלץ לפעול להליך פירוק חברה מרצון. ככלל, כניסת החברה לפירוק מרצון אינה מסירה באופן אוטומטי את ההגבלות, אך ככל שלצורך הפירוק החברה מרצון תבקש החברה לבצע פעולה מבין ההגבלות, ניתן יהיה לבצע זאת. יתרה מכך, במקרים מסוימים יהיה ניתן לקבל את הסכמת רשם החברות לביצוע פעולות אחרות אשר נמנעות עקב הרישום (לדוגמא, רישום חברה חדשה) באמצעות הגשת מסמכים ואסמכתאות נדרשות לצורך כך.

חזרה למעלה

שאלה: בקשתי לרישום חברה סורבה עקב היותי בעל שליטה בחברה שהוכרזה כ"מפרת חוק". מה עלי לעשות?

תשובה: ככלל, לא תוכל לבצע רישום של חברה חדשה עד לסגירת החברה והסרת מעמד החברה כחברה "מפרת חוק". עם זאת, ישנם מצבים חריגים באמצעותם ניתן לרשום חברה חדשה. לפרטים נוספים הינך מוזמן לפנות למשרדנו דרך אחד מדרכי יצירת הקשר המופיעים באתר זה.

חזרה למעלה

שאלה: אני מנהל בחברה. האם ניתן לגבות ממני את חובות החברה לרשם החברות באופן אישי?

תשובה: חברה שלא שילמה אגרות שנתיות (או לא הגישה דוחות שנתיים) לרשם החברות חשופה להטלת קנס בסך 7,960 ₪. על גביית הקנס חלה פקודת המסים (גביה) וניתן לגבות אותו באופן אישי ממך. יתרה מכך, במסגרת הליכי הגבייה אתה עלול להיות חשוף באופן אישי לעיקולים והוצאות גבייה. למאמר בנושא גביית חוב ארנונה מבעלי חברה באופן אישי עקב פירוק חברה לחץ כאן

חזרה למעלה

שאלה: מה גובה הקנס שיוטל על חברה שאינה משלמת אגרות שנתיות או לא מגישה דוחות שנתיים?

תשובה: חברה שלא שילמה אגרות שנתיות או שלא הגישה דוחות שנתיים חשופה להטלת קנס בסך 7,960 ₪ על כל שנה. יתרה מכך, רשם החברות רשאי לדרוש את הקנס באופן אישי ממנהלי החברה (הדירקטורים הרשומים בה, או הדירקטורים שהיו רשומים בה בזמן ביצוע העבירה). על גביית הקנס תחול פקודת המסים (גביה), אשר עלולה להטיל על החברה ומנהליה באופן אישי עיקולים והוצאות גביה.

עוד מידע לגבי העברת חובות למרכז לגביית קנסות לחץ כאן

חזרה למעלה

שאלה: כמה זמן לוקח הליך פירוק חברה?

תשובה: הליך פירוק חברה במסלול המקוצר לוקח בין חמישה לשישה חודשים עד קבלת אישור רשם החברות לחיסולה של החברה באופן סופי. הליך פירוק חברה במסלול הרגיל לוקח מספר חודשים יותר מהמסלול המקוצר. כמובן שבמידה וזמן חלוקת הנכסים וכיסוי חובות החברה מתעכב, או במידה וישנו עיכוב בהשגת האישורים הנדרשים לקבלת פטור מאגרות, הליך סגירת החברה מתעכב בהתאם.

חזרה למעלה

 

 

חברה לא פעילה? חברה מפרת חוק? פירוק חברת יחיד? השאר פרטים וקבל הצעת מחיר מיידית אל כתובת המייל שלך
סניף רחובות(ראשי) - רחוב המדע 8 – בניין טופ המדע, פארק המדע, רחובות | סניף תל אביב רחוב יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה, תל-אביב | סניף חיפה רחוב אנדרי סחרוב 9, פארק מתם, חיפה