התקשר עוד היום לקבלת ייעוץ חינם: 08-9450775

פירוק חברה בידי בית המשפט בזמן פירוק חברה מרצון

פירוק חברה בידי בית המשפט בזמן פירוק חברה מרצון

 האם ניתן להגיש לבית המשפט בקשה לפירוק חברה שעה שזו כבר נמצאת בהליך של פירוק מרצון?

סעיף 335 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 (להלן: "הפקודה") קובע כי "המפרק או כל משתתף או נושה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה שיחליט בכל שאלה הנובעת מן הפירוק, או שישתמש בסמכות מן הסמכויות שהיו נתונות לו לענין אכיפת דרישות תשלום או כל ענין אחר אילו עמדה החברה לפירוק בידי בית המשפט, ובית המשפט רשאי, אם ראה שהדבר צודק ומועיל, להיענות לבקשה, כולה או מקצתה, בתנאים שייראו לו, או ליתן על יסוד הבקשה צו אחר שייראה לו לצודק". בהתאם להוראה זאת, ניתן לפנות לבית המשפט לצורך מתן הוראות בפירוק מרצון. למותר לציין כי, סעיף זה מתיר הוראות רחבות המקנות לבית המשפט סמכות להתערב 'אם ראה שהדבר צודק ומועיל'.

עם זאת, הוראות סעיף 335 לפקודה לעיל דנות בפנייה לבית המשפט באחד מענייני הפירוק מרצון, ולא בפנייה חדשה לבית המשפט לצורך פירוק החברה באמצעותו. שמירת הזכות לפירוק בידי בית המשפט מוסדרת בסעיף 341 לפקודה.

סעיף 341 לפקודה קובע כי "פירוק מרצון אינו חוסם בעד זכותו של נושה או משתתף להביא את החברה לפירוק בידי בית המשפט, אולם בית המשפט ייענה לבקשת פירוק של משתתף רק אם שוכנע שהפירוק מרצון יפגע בזכויותיהם של המשתתפים". כפי שניתן לראות בבירור, הליך של פירוק מרצון אינו חוסם את האפשרות להביא לפירוק החברה בידי בית המשפט.

על מגיש בקשת הפירוק לבית המשפט להוכיח, בין היתר, כי הפירוק מרצון יפגע בזכויות הנושים או המשתתפים (לדוגמא, בוצעו מעשי מרמה בחברה). עם זאת, בית המשפט לא יסכים להתערב בהליך הפירוק מרצון במידה וניתן לרפא את הפגמים הנטענים במסגרת הליך הפירוק מרצון.

כמו כן, יש לזכור כי ללא קשר להוכחת האמור בקשר הפגיעה בזכויות הנושים או המשתתפים, על העותר לסעד להראות כי התקיימה אחת מעילות הפירוק שבדין מכוחן יורה בית המשפט על פירוק חברה (חדלות פירעון למשל). בעניין זה, יש צורך להבחין בין פירוק חברה מרצון עם תצהיר כושר פירעון לבין פירוק חברה מרצון בידי נושים. סביר להניח כי בפירוק חברה מרצון בידי חבריה (עם תצהיר כושר פירעון) התערבות בית המשפט תהיה פחותה מאשר בפירוק מרצון בידי נושים.

אין האמור לעיל מהווה המלצה, ייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית מכל סוג שהוא. המידע במאמר זה אינו מתיימר להיות מדויק ו/או ממצה ו/או מקיף ו/או עדכני, והינו כללי ואינפורמטיבי בלבד. המסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

חברה לא פעילה? חברה מפרת חוק? פירוק חברת יחיד? השאר פרטים וקבל הצעת מחיר מיידית אל כתובת המייל שלך
סניף רחובות(ראשי) - רחוב המדע 8 – בניין טופ המדע, פארק המדע, רחובות | סניף תל אביב רחוב יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה, תל-אביב | סניף חיפה רחוב אנדרי סחרוב 9, פארק מתם, חיפה