התקשר עוד היום לקבלת ייעוץ חינם: 08-9450775

חברה מפרת חוק – הגבלות והשלכות

כאשר חברה אינה משלמת אגרה שנתית לרשם החברות או אינה מגישה דוח שנתי, רשם החברות עלול לשנות את סטאטוס החברה ולהכריזה כחברה מפרת חוק!

לעצם הכרזת החברה כחברה מפרת חוק ישנן השלכות מרחיקות לכת, הן על פעילותה העסקית של החברה והן על בעלי מניותיה ומנהליה.

הכרזה על חברה כחברה "מפרת חוק" מטיל עליה באופן ישיר הגבלות מביצוע פעולות ברשם החברות. ראשית, החברה לא תוכל לרשום שעבוד על נכסי החברה ולא תוכל לרשום משכון ברשם המשכונות. ההשלכה הישירה של ההגבלה הנ"ל הינה כי החברה לא תוכל לקבל אשראי והלוואות מגופים פיננסיים, דבר שעלול להקשות מאוד על פעילותה העסקית השוטפת. שנית, החברה ו/או מי מבעלי השליטה בה לא יוכלו לרשום חברה חדשה ברשם החברות. כפי שאנו רואים בפועל, הגבלה זו הינה הגבלה משמעותית במיוחד המונעת מבעלי חברות להתחיל בפעילות עסקית אחרת שאינה קשורה לאותה חברה מפרת חוק. דבר נוסף אותו מגביל רשם החברות הוא שינוי שם החברה ושינוי מטרות החברה.

מעבר להגבלות "הפאסיביות" המתוארות לעיל, לרשם החברות סמכות לבצע פעולות אקטיביות כנגד חברה מפרת חוק ולהטיל עיצום כספי בסך 7,960 ₪ (נכון למועד כתיבת שורות אלה). יתרה מכך, את העיצום הכספי רשם החברות רשאי לדרוש באופן אישי ממנהלי החברה, ועל גביית אותו הקנס תחול פקודת המסים (גביה), אשר משמעותה הטלת עיקולים והוצאות גבייה באופן אישי על מנהלי החברה.

אם באמור לא די, לאחרונה אנו נתקלים בהשלכות משמעותיות נוספות הנובעות מעצם הכרזת החברה מפרת חוק שאינן קשורות ישירות לרשם החברות. לדוגמא, כתוצאה משילוב כוחות בין רשות התאגידים לחשב הכללי במשרד האוצר, הוציא החשב הנחיה אל משרדי הממשלה לפיה תימנע השתתפותן של חברות מפרות חוק במכרזים ממשלתיים פומביים. המשמעות של הגבלה זו הינה הפסד כספי ניכר לאותן חברות שמעוניינות להתמודד במרכזים ממשלתיים ואינן יכולות לעשות כן בהיותן מפרות חוק.

במידה וברשותכם חברה שאינה פעילה מומלץ לפעול לפירוק החברה מרצון ולהימנע מחוסר הנעימות וההוצאות אשר עלולים להיגרם כתוצאה מהכרזתה מפרת חוק. במידה וברשותכם חברה פעילה וברצונכם להסיר את הכרזתה

כמפרת חוק, עליכם לפעול אל מול רשם החברות (הוקצתה לכך מחלקה מיוחדת) להסדרת העניין והסרת ההכרזה במהרה.

גם משרדינו מציע טיפול במעמד "חברה מפרת חוק", טיפול יעיל ומהיר בפירוק החברה, חיסולה ברשם החברות וביטול חובות אגרות ברשם החברות.

 

חברה לא פעילה? חברה מפרת חוק? פירוק חברת יחיד? השאר פרטים וקבל הצעת מחיר מיידית אל כתובת המייל שלך
סניף רחובות(ראשי) - רחוב המדע 8 – בניין טופ המדע, פארק המדע, רחובות | סניף תל אביב רחוב יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה, תל-אביב | סניף חיפה רחוב אנדרי סחרוב 9, פארק מתם, חיפה