התקשר עוד היום לקבלת ייעוץ חינם: 08-9450775

מילון מונחים

פירוק חברה

סיום קיומה המשפטי של חברה. פירוק חברה הינו הליך סטטוטורי, שתכליתו כינוס נכסי החברה, שחרורם מחבות, מימושם וחלוקת תמורתם בין נושי החברה. הדרכים לפירוק חברה הם פירוק בידי בית המשפט, פירוק מרצון ופירוק בפיקוח בית המשפט.

 

חברה מפרת חוק

לפי תיקון 10 לחוק החברות, רשות התאגידים מכריזה על חברה שאינה מקיימת את חובותיה כ'חברה מפרת חוק' ומטילה סנקציות שונות כלפי אותה חברה.

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

פירוק חברה מרצון

פירוק חברה רצוני חוץ-שיפוטי אשר תחילתו ביוזמתה של החברה. הליך פירוק מרצון מאפשר לבעלי המניות של החברה לפרק אותה מבלי להיות כפופים להוראות או להנחיות של בית המשפט או של כונס הנכסים הרשמי.

 

פירוק חברה מרצון במסלול המקוצר

פירוק חברה מרצון במסלול המקוצר הינו פירוק חברה עם תצהיר כושר פירעון המתבצע במסלול מיוחד (מקוצר) בפני רשם החברות. המסלול המקוצר שמור לחברות יחיד בלבד, קרי, חברות שיש בהן בעל מניות אחד (אדם פרטי ולא תאגיד) המכהן גם כדירקטור היחיד בחברה. להרחבה בעניין זה לחץ כאן.

 

פירוק חברה מרצון במסלול הרגיל

פירוק חברה מרצון במסלול הרגיל הינו פירוק חברה עם תצהיר כושר פירעון המתבצע בפני רשם החברות. ההליך כרוך במספר שלבים אותם יש לעבור שבסיומם החברה מסיימת את פעילותה ומוכרזת כמחוסלת. להרחבה בעניין זה לחץ כאן.

 

פירוק חברה מרצון בידי נושים

פירוק חברה המתחיל ביוזמת החברה, אך נשלט על ידי על ידי נושי החברה אשר ממנים את מפרק החברה מטעמם. פירוק מרצון בידי נושים עלול להתרחש כאשר  החברה נכנסה להליך של פירוק מרצון ביוזמתה, אך היא איננה יכולה לשלם את חובותיה בגין חדלות פירעון. להרחבה בעניין זה לחץ כאן.

 

רשם החברות

רשם החברות הינו חלק מרשות התאגידים והוא פועל מכוח חוק החברות, תשנ"ט-1999 ופקודת השותפויות. רשם החברות אמון על ביצוע פעולות משפטיות רבות אשר ללא אישורו אין להן תוקף חוקי (רישום חברה, שינוי שם חברה, שינוי תקנון, רישום שעבודים, פירוק מרצון ועוד). לאתר רשם החברות לחץ כאן.

 

תצהיר כושר פירעון

תצהיר מאת כל או רוב הדירקטורים של החברה במסגרתו הם מצהירים כי החברה יכולה לשלם את חובותיה במלואם תוך 12 חודשים לאחר תחילת פירוקה. לדוגמא לתצהיר כושר פירעון לחץ כאן.

 

תצהיר אי פעילות

תצהיר מאת כל או רוב הדירקטורים של החברה במסגרתו הם מצהירים כי החברה הפסיקה את פעילותה ואינה מנהלת חשבון בנק. לדוגמא לתצהיר אי פעילות לחץ כאן.

 

אישור רואה חשבון מבקר על היעדר פעילות

אישור מאת רואה החשבון המבקר של החברה במסגרתו הוא מאשר כי החברה הפסיקה את פעילותה העסקית-חשבונאית. לדוגמא לאישור רואה חשבון מבקר על היעדר פעילות לחץ כאן.

 

מפרק חברה

מפרק החברה אחראי על פירוק החברה. עם כניסתה של חברה להליכי פירוק, נמסרת השליטה בחברה למפרק החברה. תפקיד המפרק הינו לכנס את נכסי החברה, למכרם, להגיש תביעות ולהתגונן בשם החברה, לדון בהוכחות חוב ולחלק את תמורת נכסים החברה לזכאים השונים.

 

דוח סופי

דוח הנערך ע"י מפרק החברה במסגרתו מפרק החברה מפרט כיצד מומשו נכסי החברה וכיצד סולקו התחייבויותיה.

 

אסיפת פירוק

אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה אשר מקבלת החלטה מיוחדת בדבר פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק לחברה.

 

אסיפה סופית

אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה אשר מוצג בפניה הדוח הסופי של מפרק החברה לאישורו.

 

פרסום ברשומות

דבר פרסום המתפרסם במחלקת פרסום רשומות במשרד המשפטים. לקישור למחלקת פרסום ברשומות לחץ כאן.

 

תביעת חוב

הוכחת חוב המוגשת על ידי נושי החברה אל מפרק החברה לצורך בירורן.

 

אישור מע"מ בדבר סגירת/אי קיום תיק

אישור מאת אגף מע"מ ברשות המסים המעיד כי החברה לא פתחה תיק או נרשמה כחייבת במס, או לחלופין, כי נסגר התיק תוך ציון המועד בו נסגר התיק. לדוגמא לאישור מע"מ לחץ כאן.

 

אישור מס הכנסה בדבר סגירת/אי קיום תיק

אישור מאת אגף מס הכנסה ברשות המסים המעיד כי החברה לא פתחה תיק או נרשמה כחייבת במס, או לחלופין, כי נסגר התיק תוך צין המועד בו נסגר התיק. לדוגמא לאישור מס הכנסה לחץ כאן.

 

אגרה שנתית

אגרה שנתית המשולמת לרשם החברות בגין כל שנה במסגרתה החברה רשומה כפעילה ברשם החברות. לתשלום אגרות שנתיות ברשם החברות לחץ כאן.

 

פטור מאגרות רשם החברות

פטור מתשלום אגרות רשם החברות הניתן במסגרת הליך פירוק מרצון של חברה. להסרת ספק, פטור מתשלום אגרות יינתן אך ורק במסגרת הליך פירוק חברה ובכפוף להמצאת המסמכים המתאימים. להרחבה בעניין זה לחץ כאן.

 

חברה מפרת חוק

חברה "מפרת חוק" הינה חברה שלא שילמה אגרה שנתית או לא הגישה דוח שנתי לרשם החברות. במקרים אלה, ירשום רשם החברות במרשם את סטאטוס החברה כחברה "מפרת חוק". על חברה מפרת חוק ובעלי מניותיה חלות הגבלות רבות. להרחבה בעניין זה לחץ כאן.

 

חברה לא פעילה

חברה אשר הפסיקה את פעילותה העסקית-חשבונאית וסגרה את חשבון הבנק שלה ואת תיקיה ברשות המסים. להסרת ספק, מובהר בזאת כי הפסקת פעילותה העסקית של החברה אינה מפסיקה את פעילותה ברשם החברות, ועם הפסקת הפעילות של החברה יש לפנות להליך פירוק מרצון ברשם החברות. רק עם סיום הליך הפירוק החברה מסיימת את קיומה ומוכרזת כמחוסלת.

 

דוח שנתי לרשם החברות

דוח שנתי אותו חייבת כל חברה להגיש לרשם החברות. לדוגמא לדוח שנתי לחץ כאן.

 

חברת יחיד

חברת שיש בה בעל מניות אחד (אדם פרטי ולא תאגיד) המכהן גם כדירקטור היחיד בחברה.

 

חיסול חברה

הליך שמהווה את תוצאת פירוק החברה אשר סותם את הגולל על חיי החברה. עם קבלת אישור חיסול החברה, מאבדת החברה את ישותה המשפטית ונמחקת ממרשם רשם החברות.

 


מאמרים בנושא הליך פירוק חברה מרצון:

העברת חובות לגבייה על ידי המרכז לגביית קנסות

פירוק חברה מרצון ע"י נושים (ללא כושר פירעון)

מהם הסיכונים באי סגירת חברה לא פעילה?

היתרונות בפירוק חברה

גביית חוב ארנונה מבעלי חברה באופן אישי עקב פירוק חברה

פירוק חברה מפרת חוק

ביטול הליך פירוק חברה מרצון

הסרת שעבודים במסגרת הליך פירוק חברה מרצון

ביטול חוב אגרות לרשם החברות

 

 

חברה לא פעילה? חברה מפרת חוק? פירוק חברת יחיד? השאר פרטים וקבל הצעת מחיר מיידית אל כתובת המייל שלך
סניף רחובות(ראשי) - רחוב המדע 8 – בניין טופ המדע, פארק המדע, רחובות | סניף תל אביב רחוב יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה, תל-אביב | סניף חיפה רחוב אנדרי סחרוב 9, פארק מתם, חיפה