התקשר עוד היום לקבלת ייעוץ חינם: 08-9450775

פירוק חברה מרצון על ידי נושים (ללא כושר פירעון)

שלבי הליך פירוק חברה מרצון על ידי נושים (ללא כושר פירעון):

1. זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה.

2. זימון אסיפת נושים למועד האסיפה הכללית (או יום למחרת). את הזימונים יש לשלוח לנושים בדואר, וכן לפרסם את ההודעה על אסיפת הנושים ברשומות ובעיתון מקומי הנפוץ במחוז בו נמצא משרדה הרשום של החברה, זאת לפחות 21 ימים טרם מועד אסיפת הנושים.

3. הדירקטורים חייבים להגיש לאסיפת הנושים דוח מלא על מצב עסקי החברה (רשימת נושים, אומדן תביעותיהם וכו').

4. הנושים ובעלי המניות יציעו באסיפותיהם הנפרדות מועמד למינוי כמפרק. להסרת ספק, מובהר בזאת כי במידה והוצע באסיפות מועמד שונה, בחירת הנושים תגבר. 

5. את ההחלטה על פירוק החברה מרצון ומינוי המפרק יש לפרסם ברשומות ולהודיע לרשם החברות.

6. זימון אסיפה סופית של בעלי המניות והנושים של החברה.

7. במועד האסיפה הסופית יציג המפרק לאישור האסיפה את דוח פירוק החברה לאסיפה במסגרתו יפרט כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה. 

8. הודעה בדבר אישור דוח המפרק, בצירוף הדוח עצמו, יש להעביר לרשם החברות לצורך סיום הליך הפירוק. 

9. הגשת המסמכים הנדרשים לצורך קבלת פטור מתשלום אגרות לרשם החברות.

 

 


מאמרים בנושא הליך פירוק חברה מרצון:

פירוק חברה מרצון ע"י נושים (ללא כושר פירעון)

מהם הסיכונים באי סגירת חברה לא פעילה?

היתרונות בפירוק חברה

גביית חוב ארנונה מבעלי חברה באופן אישי עקב פירוק חברה

פירוק חברה מפרת חוק

ביטול הליך פירוק חברה מרצון

הסרת שעבודים במסגרת הליך פירוק חברה מרצון

ביטול חוב אגרות לרשם החברות

חברה לא פעילה? חברה מפרת חוק? פירוק חברת יחיד? השאר פרטים וקבל הצעת מחיר מיידית אל כתובת המייל שלך
סניף רחובות(ראשי) - רחוב המדע 8 – בניין טופ המדע, פארק המדע, רחובות | סניף תל אביב רחוב יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה, תל-אביב | סניף חיפה רחוב אנדרי סחרוב 9, פארק מתם, חיפה