התקשר עוד היום לקבלת ייעוץ חינם: 08-9450775

הסרת שעבודים במסגרת פירוק חברה מרצון

הליך פירוק חברה מרצון עם תצהיר כושר פירעון הינו הליך מיוחד אשר התנאי העיקרי לו הינו כושר פירעונה של החברה.

כידוע, לצורך תחילת הליך פירוק חברה מרצון על מנהלי החברה לחתום על תצהיר כושר פירעון במסגרתו מצהירים (כל או רוב) הדירקטורים בחברה המבקשת להתפרק מרצון, כי החברה יכולה לשלם את חובותיה במלואם תוך 12 חודשים לאחר תחילת פירוקה. מכאן, אנו למדים כי ללא סילוק חובות החברה במהלך תקופת הפירוק לא יתאפשר סיום הליך הפירוק כמבוקש.

במסגרת הליך פירוק החברה מרצון, וכחלק מסילוק חובות החברה כאמור לעיל, על החברה להסיר את השעבודים הרובצים עליה ברשם החברות. להסרת כל ספק, מובהר בזאת כי רשם החברות לא יאפשר את סיום הליך פירוק החברה מרצון ללא הסרת השעבודים הנ"ל.

בכדי להסיר את השעבודים, על החברה לפנות אל הגופים לטובתם רשומים השעבודים הרובצים על החברה ברשם החברות ולבקש את הסרתם. בחלק גדול מהמקרים, כאשר מדובר בחברות שאינן פעילות מזה זמן רב, עם הפנייה לגופים הללו (בנקים בעיקר) יוסרו השעבודים מהחברה באמצעות הודעה שתישלח אל רשם החברות.

עם זאת, כאשר עסקינן בחברה מפרת חוק עולה בעיה עם הסרת השעבודים הרובצים על החברה. חברה מפרת חוק הינה חברה שלא שילמה אגרה שנתית או לא הגישה דוח שנתי לרשם החברות. בהתאם להוראות חוק החברות, על חברה מפרת חוק מוטלות מגבלות רבות, וביניהן רישום שעבוד על נכסי החברה, רישום שעבוד לטובתה ושינוי ו/או ביטול רישום של שעבוד כאמור לעיל. לפיכך יש כאן סתירה: מחד, בכדי לפרק את החברה יש להסיר את השעבודים הרובצים עליה. מאידך, בהיותה חברה מפרת חוק מוטלת עליה הגבלה בהסרת אותו השעבוד (להזכירכם – עצם כניסת החברה להליך של פירוק מרצון אינה מסירה באופן אוטומטי את סטאטוס החברה כחברה מפרת חוק).

אם כן, כיצד יש לפעול במקרה המתואר לעיל בו אנו נמצאים במסגרת הליך פירוק מרצון של חברה מפרת חוק?

במקרה זה, יש לבקש מרשם החברות להפעיל שיקול דעת. כאשר חברה מפרת חוק, הנמצאת בהליך של פירוק מרצון, פונה אל רשם החברות תוך בקשה להסיר שעבודים לצורך סיום הליך הפירוק מרצון וחיסול החברה, הרשם נוטה לתת את הסכמתו.

לתשומת ליבכם, את הבקשה של הסרת שעבודים במסגרת פירוק חברה מרצון יש לשלוח למחלקת אכיפה ובקרה של רשם החברות ולא אל כל מחלקה אחרת, שאם לא כן, רשם החברות יסרב לבקשה. משרדנו נתקל במספר רב של מקרים בהם בנקים המחויבים להסיר את השעבודים הרשומים לטובתם על החברה (שכבר אינם בתוקף), שולחים את ההודעה על הסרת השעבודים אל המקום הלא נכון ורשם החברות מסרב לבקשתם על הסף (ומעכב בכך את סיום הליך הפירוק).

לסיכומם של דברים, במסגרת הליך פירוק מרצון של חברה עם הצהרת כושר פירעון, על החברה לשלם את חובותיה במלואם ולהסיר את השעבודים הרובצים עליה כתנאי לסיום הליך הפירוק. במקרה בו נדרשת הסרת שעבודים במסגרת פירוק חברה מרצון של חברה מפרת חוק, יש לשלוח בקשה למחלקת אכיפה ובקרה ברשם החברות תוך מתן נימוק כי החברה נמצא בהליך של פירוק מרצון וכי הסרת השעבודים הכרחית לצורך סיום ההליך וחיסולה של החברה.

 

 


מאמרים בנושא הליך פירוק חברה מרצון:

פירוק חברה מרצון ע"י נושים (ללא כושר פירעון)

מהם הסיכונים באי סגירת חברה לא פעילה?

היתרונות בפירוק חברה

גביית חוב ארנונה מבעלי חברה באופן אישי עקב פירוק חברה

פירוק חברה מפרת חוק

ביטול הליך פירוק חברה מרצון

הסרת שעבודים במסגרת הליך פירוק חברה מרצון

ביטול חוב אגרות לרשם החברות


חברה לא פעילה? חברה מפרת חוק? פירוק חברת יחיד? השאר פרטים וקבל הצעת מחיר מיידית אל כתובת המייל שלך
סניף רחובות(ראשי) - רחוב המדע 8 – בניין טופ המדע, פארק המדע, רחובות | סניף תל אביב רחוב יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה, תל-אביב | סניף חיפה רחוב אנדרי סחרוב 9, פארק מתם, חיפה