התקשר עוד היום לקבלת ייעוץ חינם: 08-9450775

ביטול חוב אגרות לרשם החברות

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ותקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001 (להלן: "תקנות האגרות") על חברה לשלם בכל שנה אגרה שנתית לרשם החברות.

להסרת ספק, נבהיר כבר בשלב זה כי סגירת העסק מבחינה חשבונאית הכולל סגירת חשבון בנק, וסגירת תיקים ברשויות המיסים (מע"מ ומס הכנסה), אינם מביאים לסגירת החברה ברשם החברות. במקרה זה, עד שלא תפעלו לפירוק החברה מרצון ברשם החברות החברה תמשיך להיות פעילה! למרבה הצער, עקב טעות נפוצה זו מספר רב של בעלי חברות פונים אלינו בתדהמה, שכן היו בטוחים כי החברה הפסיקה פעילות ונסגרה, כאשר בפועל היא ממשיכה לצבור חוב אגרות ברשם החברות ואף מוכרזת כחברה מפרת חוק!!!

אשר על כן, בכדי להביא לסגירתה וסיום קיומה של חברה יש לפעול לפירוקה מרצון כדין!

מה אם כן על בעל חברה לעשות במקרה בו לא נסגרה החברה ברשם החברות והמשיכה לצבור חוב אגרות בסך אלפי ₪ ??? התשובה לכך פשוטה: יש לפרק את החברה מרצון!

במסגרת הליך פירוק חברה מרצון תעמוד לחברה האפשרות לקבל פטור מתשלום חוב האגרות לרשם החברות. להסרת ספק, מובהר בזאת כי רק במסגרת הליך של פירוק מרצון יינתן לחברה פטור מתשלום אגרות. בכל מצב אחר החברה תהיה חייבת לשלם את חוב האגרות במלואו.

ביטול חוב אגרות לרשם החברות במסגרת הליך פירוק חברה יינתן בגין כל שנה בה החברה לא הייתה פעילה. תקנות האגרות קובעות כדלקמן:

"חברה שהפסיקה את פעילותה והגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה, ובלבד שהמציאה לרשם את המסמכים שלהלן:

(1) אישור מנציבות מס הכנסה כי החברה לא פתחה תיק או סגרה את התיק במס הכנסה בציון המועד שבו נסגר התיק; אישור כאמור יינתן לגבי תקופה של שבע שנים לפני מועד הנפקת האישור;

(2) אישור מרשויות מס ערך מוסף כי החברה לא נרשמה כחייב במס על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, או שרישומה כאמור בוטל, בציון המועד שבו בוטל הרישום; אישור כאמור יינתן לגבי תקופה של שבע שנים לפני מועד הנפקת האישור;

(3) תצהיר מאת הדירקטורים של החברה שבו הם מצהירים כי החל בתאריך שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה וכי אינה מנהלת חשבונות בנק." 

לאור האמור לעיל, אנו למדים כי ביטול חוב אגרות לרשם החברות ופטור מאגרות יינתן לחברה אך ורק בגין השנים בהן לא הייתה פעילה חשבונאית. בכדי להוכיח לרשם כי החברה לא פעילה יש להגיש תצהיר אי פעילות בצירוף אישורים מרשות המיסים – אישור אגף מס הכנסה ואגף מע”מ – המעידים כי החברה לא פתחה תיק או נרשמה כחייבת במס, או לחלופין, כי נסגר התיק תוך ציון המועד בו הוא נסגר.

מן האמור לעיל עולות שאלות מאוד מעניינות: מה הדין במקרה בו החברה אינה יכולה להמציא אישורים מרשויות המס כאמור? האם אין באפשרותה לקבל פטור מתשלום אגרות בגין השנים בהן לא הייתה פעילה כלל? האם רק סגירת תיקים במס הכנסה ומע"מ (פעולה שעלולה לקחת מס' שנים) תזכה בפטור מאגרות?

במידה ולא ניתן להמציא אישורים מרשויות המיסים כאמור לעיל, יש להגיש לרשם החברות אישור היעדר פעילות מאת רואה החשבון המבקר של החברה בצירוף העתק דוחות היעדר פעילות (דוחות אפס) שהוגשו למס הכנסה בגין כל שנה רלוונטית בגינה מבוקש הפטור. כמובן, שבמקרים מיוחדים ניתן להגיש אישורים נוספים לצורך קבלת הפטור (לפי נסיבות המקרה).

למשרדנו ניסיון עשיר בליווי בעלי חברות בהליך פירוק מרצון וקבלת פטור מלא מאגרות תוך השגת כל האישורים הנדרשים לצורך כך. לפרטים נוספים צרו עימנו קשר.

 

 


מאמרים בנושא הליך פירוק חברה מרצון:

פירוק חברה מרצון ע"י נושים (ללא כושר פירעון)

מהם הסיכונים באי סגירת חברה לא פעילה?

היתרונות בפירוק חברה

גביית חוב ארנונה מבעלי חברה באופן אישי עקב פירוק חברה

פירוק חברה מפרת חוק

ביטול הליך פירוק חברה מרצון

הסרת שעבודים במסגרת הליך פירוק חברה מרצון

ביטול חוב אגרות לרשם החברות


חברה לא פעילה? חברה מפרת חוק? פירוק חברת יחיד? השאר פרטים וקבל הצעת מחיר מיידית אל כתובת המייל שלך
סניף רחובות(ראשי) - רחוב המדע 8 – בניין טופ המדע, פארק המדע, רחובות | סניף תל אביב רחוב יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה, תל-אביב | סניף חיפה רחוב אנדרי סחרוב 9, פארק מתם, חיפה