התקשר עוד היום לקבלת ייעוץ חינם: 08-9450775

ביטול הליך פירוק חברה מרצון

הליך פירוק חברה מרצון עם תצהיר כושר פירעון הינו הליך המתחיל ביוזמתה של החברה השולטת על ההליך (בכפוף להתקיימות מספר תנאים כמובן).

עם כניסת החברה להליך של פירוק מרצון ע"י קבלת החלטה מיוחדת בגין כך, לרבות מינוי מפרק לחברה, יעדכן רשם החברות את סטאטוס החברה כחברה 'בפירוק מרצון'. כידוע, במהלך תקופת הפירוק על מפרק החברה לפעול למימוש נכסי החברה וסילוק כל התחייבויותיה.

 

עם זאת, לעיתים החברה מעוניינת לבטל את הליך פירוק חברה מרצון מסיבותיה השונות (חידוש פעילות החברה, מכירת פעילות החברה ועוד). אם כן, כיצד על החברה לפעול לצורך ביטול הליך פירוק חברה מרצון ברשם החברות? אילו פעולות עליה לבצע? על כך נעמוד במאמר זה.

בטרם נידרש לגופם של דברים, יש להבהיר כי ביטול הליך פירוק חברה מרצון אפשרי כל עוד החברה שולטת בהליך, קרי, כאשר עסקינן בהליך פירוק חברה מרצון עם הצהרת כושר פירעון שאינו בפיקוח בית המשפט. מכאן, שהאמור במאמר זה אינו חל על מקרים בהם החברה נמצאת בהליך פירוק מרצון שאינו בשליטתה, כגון פירוק בידי נושים או פירוק בפיקוח בית המשפט. כמו כן, ביטול הליך פירוק חברה מרצון אפשרי כל עוד החברה נמצאת בעיצומו של ההליך, כלומר בטרם הוגשה לרשם החברות הבקשה לחיסול החברה בצירוף המסמכים הנדרשים לצורך כך, וכל עוד החברה לא חוסלה. למותר לציין כי, יש להבדיל בין ביטול הליך פירוק חברה מרצון לבין החייאת חברה לאחר סיום הליך הפירוק (חיסול החברה).

לגופם של דברים, לצורך ביטול הליך פירוק חברה מרצון על אסיפת בעלי המניות של החברה לקבל החלטה מיוחדת לפיה היא מבטלת את החלטתה הקודמת בדבר פירוק מרצון שלהחברה ומינוי מפרק לחברה. כמו כן, על האסיפה להורות בהחלטתה הנ"ל כי כל סמכויותיו של המפרק מבוטלות.

 

לאחר קיום האסיפה המיוחדת על החברה לפעול לפרסום ברשומות את החלטת האסיפה הנ"ל לפיה נתקבלה החלטה במניין חוקי להפסיק את הליך פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויו של המפרק.

לאחר פרסום ברשומות יש לשלוח לרשם החברות את המסמכים הבאים:

  1. פרוטוקול החלטת האסיפה המיוחדת של בעלי המניות של החברה בדבר ביטול הליך פירוק החברה מרצון וביטול מינויו של מפרק החברה.
  2. העתק מפרסום ההודעה ברשומות בדבר ההחלטה המיוחדת אותה קיבלה החברה לביטול הליך פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויו של המפרק.
  3. תצהיר חתום על ידי הדירקטורים של החברה במסגרתו הם מצהירים כי החברה יכולה לפרוע את התחייבויותיה כסדרן. על התצהיר להיות חתום על ידי כל או רוב הדירקטורים בחברה ומאומת כדין.
  4. דוח שנתי מעודכן לשנת ביטול הליך פירוק החברה מרצון, לפי סעיף 141 לחוק החברות, תשנ"ט-1999. על המפרק לחתום על הדוח השנתי ולאמתו כדין.

לאחר שליחת בקשה לרשם החברות בדבר ביטול הליך פירוק חברה מרצון, בצירוף המסמכים המפורטים לעיל, יש להמתין כדי לקבל את אישור רשם החברות בדבר ביטול פירוק החברה מרצון. במידה וקיימת בעיה כלשהי עם המסמכים שנשלחו לרשם, תישלח הודעה על סירוב ביטול פירוק החברה ובה יפורט אלו מסמכים יש לצרף או לתקן כדי להביא לביטול ההליך. עם קבלת אישור רשם החברות על ביטול הליך פירוק חברה מרצון תחזור החברה להיות פעילה ורשם החברות יעדכן את הסטאטוס שלה במרשם המתנהל אצלו.


מאמרים בנושא הליך פירוק חברה מרצון:

העברת חובות לגבייה על ידי המרכז לגביית קנסות

פירוק חברה מרצון ע"י נושים (ללא כושר פירעון)

מהם הסיכונים באי סגירת חברה לא פעילה?

היתרונות בפירוק חברה

גביית חוב ארנונה מבעלי חברה באופן אישי עקב פירוק חברה

פירוק חברה מפרת חוק

ביטול הליך פירוק חברה מרצון

הסרת שעבודים במסגרת הליך פירוק חברה מרצון

ביטול חוב אגרות לרשם החברות

 

 


חברה לא פעילה? חברה מפרת חוק? פירוק חברת יחיד? השאר פרטים וקבל הצעת מחיר מיידית אל כתובת המייל שלך
סניף רחובות(ראשי) - רחוב המדע 8 – בניין טופ המדע, פארק המדע, רחובות | סניף תל אביב רחוב יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה, תל-אביב | סניף חיפה רחוב אנדרי סחרוב 9, פארק מתם, חיפה